Nauczyciele SLO

 

mgr Lucjan Małek

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli

 

 

mgr Lucjan Małek - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i historii i społeczeństwa

mgr Barbara Małek - nauczyciel historii

mgr Alina Peszt - nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Surma - nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Budkowska - nauczyciel języka polskiego

mgr Alina Olszówka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Justyna Skakuj - nauczyciel matematyki i języka angielskiego

mgr Dorota  Witaszek - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agnieszka Gancarz - nauczyciel matematyki

mgr inż. Monika Golec - nauczyciel biologii, fizyki i chemii

mgr Lidia Ołowiak - nauczyciel geografii

mgr Paweł Głaz - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Mateusz Zybura - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, informatyki i ekonomii w praktyce

mgr Witold Muszyński - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Bielecki - nauczyciel religii

mgr Aneta Wójcik - nauczyciel wiedzy o kulturze

mgr Elżbieta Rychlak - nauczyciel plastyki

mgr Radosław Skakuj - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Aleksandra Kołodziejczyk - pedagog, zajęcia rewalidacyjne

mgr Marta Dziewulska - psycholog

mgr Anna Haduch - doradca zawodowy, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

pracownicy niepedagogiczni:

sekretarka - mgr Edyta Pryciak

woźny - Artur Kułaczkowski

 

 

Dodatkowe informacje